Du er her

Meninger

Leder
Publisert
3. desember 2021
Debatt
Publisert
1. desember 2021

Det er godt nytt at en ny metode er med i diskusjonen om hvorvidt den er bedre enn det beste vi har av traumespesifikke behandlingsmetoder. 

 

 

Debatt
Publisert
1. desember 2021

Kritikken av MDMA-assistert psykoterapi virker overdimensjonert. 

Kronikk
Publisert
1. desember 2021

Jeg tror helsetjenesten er på feil kurs med så utstrakt bruk av enkle kognitive intervensjoner i kronisk smerterehabilitering. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
1. desember 2021

Eg håpar vi kan bruke ISTDP-debatten som springbrett til å snakke om usikkerheita vi kjenner på som psykologar, og kva vi gjer med den. 

Person som hopper fra stupebrett
Debatt
Publisert
1. desember 2021

Obligatorisk mekling gir en unik mulighet til å fange opp foreldreadferd som ellers vil gå under radaren i behandlingsapparatet. 

Debatt
Publisert
1. desember 2021

Jeg hadde forventet litt mer ydmykhet fra BET-behandlere når eks-BET-pasienter forteller at behandlingen ikke var bra for dem. 

Debatt
Publisert
1. desember 2021

For at medisinfrie enheter skal gi mening, må man forstå bakgrunnen for behovet.  

Debatt
Publisert
1. desember 2021

I reportasjen «Evidens eller eminense for Rorschach» gjør Psykologtidsskriftet seg selv til talerør for usaklige og feilaktige påstander. 

Debatt
Publisert
29. november 2021

Samlet ser det ut som de varslede endringene tar tidsskriftet bort fra formålsparagrafen og ikke nærmere, slik psykologpresident Håkon Skard hevder.