Du er her

Meninger

Hovedsatsningsområdet
Publisert
1. juni 2021

I maiutgaven etterlyses Psykologforeningens innsats for arbeidslivet i hovedsatsningsområdet. Vi deler forfatternes engasjement for temaet og håper å kunne bidra til økt inkludering gjennom flere ulike tiltak.

Debattkultur
Publisert
1. juni 2021
ME
Publisert
1. juni 2021

Det er på høy tid å utvikle et differensiert behandlingstilbud for ME-syke, der innsikt i hvilke medisinske intervensjoner som kan lindre og bedre tilstanden, inngår i tilbudet.

Medisinfri behandling
Publisert
1. juni 2021

Det burde være en selvfølge at grundige forskningsprosesser skal finne sted før ny behandling implementeres, ikke etterpå.

Debatt
Publisert
1. juni 2021

Det er svært ressurskrevende å etablere nye konkurransedyktige utdanningssteder. Derfor vil det være samfunnsøkonomisk lite klokt om flere aktører skal kunne utdanne psykologer.

Standardisering
Publisert
1. juni 2021

Er, eller er ikke, standardisering et gode i psykologisk praksis? Her vil jeg trekke frem fire momenter som uansett må tas i betraktning.*

Foto: Lee McLaughlin / Wikimedia commons
Kronikk
Publisert
1. juni 2021

Etter over ett år i behandling med ISTDP kjenner jeg på et behov for å lufte noen bekymringer som pasient og et ansvar for å gjøre det som fagperson.

Debatt
Publisert
28. mai 2021

Psykologistudenter kan ikke forskånes for frustrasjonen det kan være å møte fremmedartede ord.

Debatt
Publisert
28. mai 2021

Politikere som er opptatt av psykisk helse, bør gjøre mer fleksibel uføregradering til valgkampsak.

 

Epistemisk tillit
Publisert
3. mai 2021

Når Sigmund Karterud hevder at jeg med min kasusbeskrivelse om epistemisk mistillit «gjør psykoterapifeltet en bjørnetjeneste», tror jeg han overdriver min påvirkningskraft.