Du er her

Nr. 1 2015 - Amae - en følelse som bare finnes i Japan?

Debatt
Publisert
6. januar 2015

Familien kan selv være den viktigste forebyggende aktør mot psykisk og sosial uhelse, skriver statsråd Solveig Horne i dette tilsvaret til Sissel Gran.

Debatt
Publisert
6. januar 2015

Mitt syn på gruppeterapi er langt mer nyansert enn det som kom fram i Psykologtidsskriftets reportasje om temaet.

Debatt
Publisert
6. januar 2015

Sverre Urnes Johnsen og Erling W. Rognli bør myke opp sin evidens-evangelisme.

Debatt
Publisert
6. januar 2015
Leder
Publisert
6. januar 2015
Publisert
6. januar 2015

Råtne incitamenter frister forskere til å ta snarveier som kan være brudd på god forskningsskikk, advarer Torkild Vinther i Granskingsutvalget.

Nyheter
Publisert
6. januar 2015

Psykologtidsskriftet kjørte nærmere 1000 artikler gjennom et plagiatkontrollprogram. Er det vi ikke fant, det mest interessante?

Vitenskapelig artikkel
Publisert
6. januar 2015

Amae utfordrer vår vestlige tenkemåte om hva en emosjon er. Individuelle og kulturelle forskjeller i emosjoners fenomenologi er blitt mye oversett. Forfatteren understreker betydningen av en flerdimensjonell tilnærming til emosjoner, ikke minst i møte med personer med annen kulturell bakgrunn.

Fra praksis
Publisert
6. januar 2015

Åpenhet handler om å føle seg såpass trygg at jeg kan si fra hver gang det er vanskelig å være meg.

Forsknings­intervju
Publisert
6. januar 2015

Pasienters egne tekster gir viktig innsikt i livet med psykiske helseutfordringer og kan brukes til å bedre behandlingen, mener forskere.

Derfor
Publisert
6. januar 2015
Endringshjulet og motivational interviewing
Publisert
6. januar 2015

Ændringshjulet fremstår æstetisk forførende, logisk og enkelt, men har et stort problem: Det er fri fantasi

Fagessay
Publisert
6. januar 2015

Jeg ble spurt om jeg var enig i tvangsinnleggelsen. Det var jeg. Hadde det hjulpet meg å være uenig? Nei.

Debatt
Publisert
6. januar 2015
Kronikk
Publisert
6. januar 2015

Jeg håper at 2015 er året da tillit får sin rette plass i helsetjenesten.

Leserombudet
Publisert
6. januar 2015

Selvmordstruede mennesker fortjener også en leserkontrakt

Vitenskapelig artikkel
Publisert
6. januar 2015

Mini Mental Status Evaluaring er blant de mest brukte screeningstester i demensutredning i Norge. Testen har imidlertid flere svakheter, noe som kan føre til at man ikke oppdager kognitiv svikt på et tidlig stadium. I artikkelen presenteres Test Your Memory som et mulig alternativ til etablerte screeningtester.

Spill
Publisert
6. januar 2015

Om du forbinder dataspill med barn og mørke gutterom, så tenk om igjen. Portal 2 er den nye generasjonen spill som krever mer av deg enn kun å skyte skumle monstre. Forskning viser dessuten at spillet stimulerer til økt problemløsning.

Klassikeren
Publisert
6. januar 2015

Bions innflytelse i psykoanalysen er som en langsomt virkende eksplosjon, mener Anders Zachrisson.

Bok
Publisert
6. januar 2015

Det er ikke mange bøker i internasjonal litteratur som er så dekkende.

Bok
Publisert
6. januar 2015

En viktig bok for personer med traumerelaterte dissosiative lidelser, og for terapeuter som arbeider med denne klientgruppen.

Anbefalt
Publisert
6. januar 2015
Peer Gynt og kvinnene:
Publisert
6. januar 2015

Peer Gynt er en svært sammensatt karakter. Hvordan kan man forstå ham psykologisk? Ellen Hartmann ser i dette essayet på hans relasjon til mor, far og hans vanskelige kjærlighet – Solveig.

Publisert
6. januar 2015