Du er her

Nr. 4 2016 - Stødige steg

Nyheter
Publisert
1. april 2016

Erfaren sakkyndig tviler på at Barnesakkyndig kommisjon har bidratt til økt rettssikkerhet for partene i barnevernssaker.

Forskningsnotiser
Publisert
1. april 2016
Forskningsnotiser
Publisert
1. april 2016
Forskningsnotiser
Publisert
1. april 2016
Forskningsnotiser
Publisert
1. april 2016
Leder
Publisert
1. april 2016
Publisert
1. april 2016

Dagens barn og unge er invadert. Av foreldre som vil ha nærhet og vellykkede barn, og av målstyrende ansatte i barnehage og skole, ifølge Per Are Løkke.

Nyheter
Publisert
1. april 2016

Mangel på flerkulturell kompetanse er trolig et problem i alle ledd i barnevernet, ifølge ny rapport.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. april 2016

Kartlegging av barns risiko for å utvikle atferdsproblemer kan begynne med to enkle spørsmål som kan stilles til alle foreldre. Svarene står i en klar sammenheng med resultatene av en mer omfattende utredning.

Forskningsnotiser
Publisert
1. april 2016
Fra praksis
Publisert
1. april 2016

Foreldrenes aktive deltagelse i behandling av barn med angst gir bedre effekt. Veiledning av foreldre øker bevisstheten om hvordan deres egen regulering av angst virker på barnet.

Vitenskapelig artikkel
Publisert
1. april 2016

Affektbevissthetsintervju kan være et nyttig verktøy i utredning og terapeutisk arbeid med barn fra 11 års alder. Artikkelen presenterer en tidligere publisert empirisk utprøving av ABI med barn for norske lesere.[1]

Forsknings­intervju
Publisert
1. april 2016

Mange par avslutter meklingen etter få timer, uten å ha inngått en avtale. Vi må tenke nytt, mener psykolog Wenke Gulbrandsen.

Fra arkivet: 1988
Publisert
1. april 2016
Fri assosiasjon
Publisert
1. april 2016

Som eldrepsykolog legger jeg alderen til side.

Fra praksis
Publisert
1. april 2016

Overlevelsesstrategiene mine ødelegger forholdet mitt til andre mennesker.

Debatt
Publisert
1. april 2016

Brukerbevegelsen på psykisk helsefeltet vil tjene på å bli utsatt for kritikk. Evnen til å tåle og håndtere kritikk er en forutsetning for kunnskapsutvikling og statusheving.

Debatt
Publisert
1. april 2016

Vi sier fra, men vi må ha flere med på laget.

Debatt
Publisert
1. april 2016

Ved å mistenkeliggjøre utenlandsk utdannede psykologer svikter Norsk psykologforening (NPF) en stor andel av sin medlemsmasse. Fikk de bare inn nok kontingent til å forsvare de norske?

Debatt
Publisert
1. april 2016

Goleman påstår faktisk at emosjonell intelligens er fire ganger så viktig som intelligens.

Debatt
Publisert
1. april 2016

Psykologtidsskriftets lesere har fått innblikk i en krevende prosess i Psykologforeningens organer, knyttet til en klargjøring av praksiskravene til voksenspesialiteten.

Debatt
Publisert
1. april 2016

Det finnes ingen konsekvensutredninger, forskningsresultater eller brukerundersøkelser som indikerer behov for pakkeforløp også her i landet.

Debatt
Publisert
1. april 2016
Derfor
Publisert
1. april 2016
Kronikk
Publisert
1. april 2016

Jeg spør meg om fag- og profesjonsutviklingen i Vietnam kommer utenom den lange okkupasjonshistorien, forfedredyrkelsen – og linh.

Anmeldt
Publisert
1. april 2016

Offentlig uthenging kan føre til et pregløst samfunn, mener journalist og forfatter Jon Ronson.

Anmeldt
Publisert
1. april 2016

Black Metal-pionerene håndterer Døden ved samtidig å erkjenne og fornekte den.

Klassikeren
Publisert
1. april 2016

I søken etter å finne psykoterapiens mandat i møte med religiøs tro har denne artikkelen vært viktig, skriver Gry Stålsett.

Publisert
1. april 2016