Du er her

Nr. 7 2021 - Overspisingslidelse

Nyheter
Publisert
1. juli 2021

Det er flere som har diagnosen overspisingslidelse enn som har anoreksi og bulimi til sammen. Fagfolk vedgår nå at denne pasientgruppen er forsømt.

Nyheter
Publisert
1. juli 2021

Forsk­nings­ledere vil ha nasjonal satsing på utdanning i psykoterapi for pasienter med overspisingslidelse, og et nasjonalt overordnet organ som samkjører behandlingstilbudet.

Nyheter
Publisert
1. juli 2021

Overspisingslidelse vil ifølge Helsedirektoratet tidligst komme med i prioriteringsveilederen i løpet av 2022.

Nyheter
Publisert
1. juli 2021

Psykologforeningen vil sette søkelys på overspisings­lidelse gjennom satsingen på klinisk helsepsykologi.

Bjørn Christiansens minnepris
Publisert
1. juli 2021

Depresjonsbehandling er ikke nok for folk som strever med komplisert sorg, mener artikkelforfatterne av fjorårets beste vitenskapelige artikkel i Psykologtidsskriftet.

Originalartikkel
Publisert
23. juni 2021
Rapport
Publisert
1. juli 2021

Personlighetsforstyrrelser er kjent som «avvik i personligheten», men denne gruppen avviker også i NAVs statistikk: Sammenlignet med andre pasientgrupper blir de diagnostisert senere, de ender oftere enn andre på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, og svært få kommer tilbake til ordinært arbeid.

Oppsummert
Publisert
1. juli 2021

Symptomer på depresjon i barne-­ og ungdomsårene øker sårbarheten for senere utvikling av depresjon.

Gutt i Supermann-kostyme som ser etter en annen gutt som går sin vei
Fra praksis
Publisert
1. juli 2021

Lovisenbergmodellen for systematisk innhenting av tilbakemeldinger fra pasientene kan gi bedre behandling, bedre organisering av tjenestene og økt brukermedvirkning.

Fagessay
Publisert
1. juli 2021

Vi må tenke nytt om hvordan vi lærer. 

Kvinner på danseøving i New York i 1947
Etikkpanelet
Publisert
1. juli 2021
Illustrasjon av Kristian Utrimark
Valg 2021
Publisert
1. juli 2021

Å styrke tilbudet til de som sliter med rus og psykisk helse, har vært en av Høyres viktigste prioriteringer. Vi må forebygge at psykiske problemer oppstår og vokser seg store, og vi må gjennomføre rusreformen.

PAKKEFORLØP Det gjenstår en god del før vi har oppnådd målsettingen om økt brukermedvirkning og mer sammenhengende og koordinerte tjenester, mener statsminister, Erna Solberg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.
Valg 2021
Publisert
1. juli 2021

Jeg fraskriver ikke høyresiden engasjement for psykisk helse, men valgløfter om at veksten i budsjettene til psykisk helse skulle overstige veksten i somatisk helsehjelp, er brutt gang på gang.

FOR MYE KONTROLL: AP­-leder Jonas Gahr Støre mener dokumentasjons-­ og kartleggingskravene har gått for langt i psykisk helsevern. Foto: Pål Laukli
Medisinfri behandling
Publisert
1. juli 2021

Etter fem år har de medisinfrie tilbudene ikke blitt det mange trodde de skulle bli. Vi ser trolig allerede slutten på tiltakene.

Medisinfri behandling
Publisert
1. juli 2021

Det er ikke psykoseforskere som bestemmer hvordan de faktiske helsetjenestene skal se ut, eller som vurderer forsvarlighet.

Profesjonsutdanningen
Publisert
1. juli 2021

Til forskjell fra psykologiprofessor Anne-Kari Torgalsbøen, mener vi det vil være god samfunnsøkonomi å utdanne psykologer ved Universitetet i Agder. Mye er allerede på plass.

Profesjonsutdanningen
Publisert
1. juli 2021

Start psykologutdanning i Agder nå! Det er ikke samfunnsmessig uklokt, slik Anne-Kari Torgalsbøen hevder i juniutgaven.

ISTDP
Publisert
1. juli 2021

Psykolog og stipendiat Camilla Bärthel Flaaten tar i juniutgaven ansvar som fagperson ved å dele sin bekymring etter erfaringer med ISTDP som pasient.

Debattkultur
Publisert
1. juli 2021

I en replikk til Sigmund Karteruds kommentar til min kasusstudie om epistemisk mistillit tillot jeg meg å betegne deler av hans kommentar som etisk betenkelig.

Psykologer i barnevernet
Publisert
1. juli 2021

Hvis psykologer skal bidra inn i barnevernet, holder det ikke at barneverntjenestene vet at vi er kompetente. De må ønske å samarbeide med oss også. Da må vi snakke med dem, ikke om dem.

Hovedsatsningsområdet
Publisert
1. juli 2021

Kriser treffer oss der vi lever vårt liv. Under en pandemi hadde hovedsatsningsområdet «arbeid og utdanning» derfor fortjent en psykologforening som tok satsningen på alvor.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2021

Nevrokognitiv utviklingspsykologi gir en innføring i et sentralt fagfelt for vordende psykologer, men boken kunne med fordel satt stoffet inn i en videre kontekst.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2021

Enkle og tydelige prinsipper hjelper pasienten å ta del i egen behandling.

Klassikeren
Publisert
1. juli 2021
Filmessay
Publisert
1. juli 2021

Filmen «Fucking Åmål» inviterer oss inn i ungdomstidens utforsking av selvstendighet, sosiale roller og grenser. Utfordringene kan kjennes uutholdelige, men er gjerne nødvendige for å finne og tåle seg selv.

Fri assosiasjon
Publisert
1. juli 2021

Den kollektive lidelsen pandemien bringer med seg, inviterer oss til å bli bedre kjent med oss selv, våre tilknytninger og våre verdier.