Bestilling av temanummer

Send e-post til tidsskrift@psykologtidsskriftet.no for å bestille temanummer. Oppgi utgave(r) og antall eksemplarer du ønsker å bestille samt adresseinformasjon.
Finner du ikke utgaven du leter etter i listen under, ta kontakt. Listen er ikke komplett per nå, men vi har flere utgaver på lager.

 

TEMAUTGAVER:

Mangfold i terapi, kr 185, nr. 12/23

Jubileumsutgave: 50 år med deling, kr 185, nr. 10/23

Arbeid og psykisk helse, kr 185, nr. 10/22

Psykologer og bruk av tvang, kr 185, nr. 06/22

Psykoanalysen i dag – Arbeid med det irrasjonelle, kr 185, nr. 09/18 

Psykoanalysen i dag – Fortid i nåtid, kr 185, nr. 06/18 

Utviklingstraumer, kr 185, nr. 10/17

Nye tider – andre eldre, kr 185, nr. 01/17

Diagnoser, kr 185, nr. 09/14

Emosjonene inntar psykoterapifeltet, kr 185, nr. 08/13

Samfunnspsykologi, kr 185, nr. 05/13

Kritisk psykologi, kr 185, nr. 08/12

Depresjon, kr 185, nr. 01/12

Klinisk arbeidspsykologi, kr 185, nr. 08/11

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge, kr 185, nr. 01/11   UTSOLGT!

Mekling, kr 185, nr. 08/10

Menneskerettigheter, kr 185, nr. 12/09

Beretninger om krigsbarndom, kr 185, nr. 01/09   UTSOLGT!

Nevropsykologi, kr 185, nr. 09/08

Sexologi, kr 185,- nr. 06/08

Organisasjonspsykologi, kr 185, nr. 03/08

Towards a New Understanding of Psychosis, kr 185,- nr. 05/07

Søvn og søvnproblemer, kr 185,- nr. 04/07

Møter med det flerkulturelle Norge, kr 185,- nr. 12/06

Relasjonell psykoanalyse, kr 185,- nr. 9/06

Komplisert sorg, kr 185,- nr. 8/06

Alle barn er våre barn, kr 185,- nr. 12/05

Positiv psykologi, kr 185,- nr. 10/05

Mannskap i ekstreme situasjoner, kr 185,- nr. 04/05

Asylet, kr 185,- nr. 01/05

Mannlige pionerer i norsk psykologi, kr 185,- nr. 02/04  UTSOLGT!

Vitenskapsmannen og mennesket Harald Krabbe Schjelderup. Bidrag fra et symposium 100 årsdagen for hans fødsel. Supplement til nr. 1, 1996