Bestilling av temanummer

Send e-post til tidsskrift@psykologforeningen.no for å bestille temautgaver. Oppgi utgave(r) og antall eksemplarer du ønsker å bestille i tillegg til adresseinformasjon.

 

TEMAUTGAVER:

Psykoanalysen i dag – Arbeid med det irrasjonelle, kr 185, Nr 09/18 

Psykoanalysen i dag – Fortid i nåtid, kr 185, Nr 06/18 

Utviklingstraumer, kr 185, Nr 10/17

Nye tider – andre eldre, kr 185, Nr 01/17

Diagnostikk, kr 185,-, Nr 09/14

Emosjonene inntar psykoterapifeltet, kr 185, Nr 08/13

Samfunnspsykologi, kr 185, Nr 5/13

Kritisk psykologi, kr 185, Nr 8/12

Depresjon, kr 185, Nr 1/12

Klinisk arbeidspsykologi, kr 185, Nr 08/11

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge, kr 185, Nr 01/11   UTSOLGT!

Mekling, kr 185, Nr 8/10

Menneskerettigheter, kr 185, Nr 12/09

Beretninger om krigsbarndom, kr 185, Nr 01/09   UTSOLGT!

Nevropsykologi, kr 185, Nr 09/08

Sexologi, kr 185,- Nr 06/08

Organisasjonspsykologi, kr 185, Nr 03/08

Towards a New Understanding of Psychosis, kr 185,- Nr 05/07

Søvn og søvnproblemer, kr 185,- Nr 04/07

Møter med det flerkulturelle Norge, kr 185,- Nr 12/06

Relasjonell Psykoanalyse, kr 185,- Nr 9/06

Komplisert sorg, kr 185,- Nr 8/06

Alle barn er våre barn, kr 185,- Nr 12/05

Positiv psykologi, kr 185,- Nr 10/05

Mannskap i ekstreme situasjoner, kr 185,- Nr 4/05

Asylet, kr 185,- Nr 1/05

Mannlige pionerer i norsk psykologi, kr 185,- Nr 2/04 UTSOLGT