Du er her

Spekter helse

Alle lønnsforhandlinger for psykologer foregår lokalt mellom Psykologforeningens foretakstillitsvalgte og ledelsen i det enkelte helseforetak. Forhandlingene foregikk tidlig i juni, og resultatene forventes å være offisielle i slutten av juni. Informasjon om resultatet i det enkelte foretak blir sendt medlemmene fra den foretakstillitsvalgte når resultatene er offentlige. For Lovisenberg sykehus, som nå er meldt inn i Spekter, vil forhandlingene foregå i første del av høsten. Ved flere helseforetak krevde arbeidsgiveren endringer i arbeidstidsbestemmelsene med tanke på å øke arbeidsgivers muligheter for å pålegge vakter og uvanlige arbeidstider. Det har ikke noe sted vært mulig å sluttføre forhandlinger om disse spørsmålene, da sammensetningen av ulike arbeidstidsbestemmelser, vernebestemmelser og honoreringer er kompliserte. Ved noen av foretakene er det nedsatt partssammensatte utvalg for å klargjøre utfordringene med arbeidstidsbestemmelsene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen