Du er her

Kommunenes Sentralforbund

Oppgjøret her omfatter alle ansatte i kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo kommune. Psykologene forhandler alle lønnsendringer mellom Psykologforeningens hovedtillitsvalgte og den enkelte kommune. Det sentrale oppgjøret gjelder derfor ikke psykologer. De gruppene som omfattes av de sentrale lønnsforhandlingene, fikk et generelt tillegg på 2,5 % fra 1. mai. Dessuten ble en rekke minstelønnssatser regulert, og det ble avsatt 1,6 % til lokale forhandlinger. Samlet ramme er om lag 6,2 %. Det ble i tillegg avtalt at de samme gruppene til neste år gis et generelt tillegg på 3,1 % fra 1. mai 2009 i tillegg til en del minstelønnsendringer. Samlet resultat ga for eksempel lektorer i skoleverket en lønnsutvikling på ca. 30 000 i 2008 i tillegg til det som kommer i 2009.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen