Du er her

Ekte Lykke - Positiv psykologi i praksis

Positiv psykologi er en retning som vektlegger våre styrker fremfor svakheter. Forfatteren er professor i psykologi ved Pennsylvania Universitet, leder for Positive Psychology Network, og tidligere formann i den amerikanske psykologiforeningen. Universitetsforlaget, 2007.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen