Du er her

Alkohol og utroskap

Ektemaker til menn med alkoholproblemer er i en risikogruppe for å bli smittet av seksuelt overførbare sykdommer uten at de vet det selv.

Julie Hall presenterer i aprilnummeret av Journal of Family Psychology en studie av risikabel seksualatferd hos gifte menn med alkoholproblemer. Studien undersøkte om konene var i faresonen for seksuelt overførbare sykdommer på grunn av ektemakene sin atferd. Hall sammenlignet en gruppe på 125 menn som gikk i poliklinisk behandling for sitt rusmisbruk med en demografisk tilsvarende gruppe. Andelen alkoholikere som rapporterte utenomekteskapelige forhold, var på 14 % kontra 4 % for kontrollgruppen. Bare to fra behandlingsgruppen og en fra kontrollgruppen rapporterte at konene deres visste om utroskapen. Ingen av mennene rapporterte om konsistent kondombruk verken med sin kone eller med sin elskerinne. Hall konkluderer med at konene til menn med alkoholproblemer er i faresonen for å bli smittet av seksuelt overførbare sykdommer, uten at de selv har kjennskap til dette.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen