NYE ADRESSER

Vanessa Jansen Barthélémy

Follo distriktspsykiatrisk senter, Ski.

Vibeke Bjerke

Nic Waals Institutt, Oslo.

Guro Svane Bratset

Josefinesgate distriktspsykiatrisk senter - Dagrehabiliteringsavdelingen, Oslo.

Mogens Albæk Christensen

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region sør, Kristiansand.

Borgny Karin Dalseg

Distriktspsykiatrisk senter Solvang - Rehabiliteringstemaet, Kristiansand.

Karoline Edgar-Lund

Lørenskog kommune - Barnevernkontoret, Lørenskog.

Odd Flikke

Førde sentralsjukehus - Barnehabilitering.

Marianne Garte

Ullevål universitetssykehus - Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo.

Jannicke Toverud Godø

Vinderen distriktspsykiatrisk senter, Oslo.

Cornelia Gonzalez

Sørlandet sykehus - Avdeling for barn og unges psykiske helse, Kristiansand.

Kristin Brun Gustavson

Sykehuset Asker og Bærum - Psykiatrisk senter Bærum, Rud.

Mari Ymjør Hagen

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Tiller, Trondheim.

Venil Harstad

Åsane voksenpsykiatrisk poliklinikk.

Elisabet Ek Haug

Ski kommune - Psykisk helse- og rustjenester, Ski.

Per Jacob Haugaa

Sørlandet sykehus - Avdeling for barn og unges psykiske helse, Kristiansand.

Anne Britt Heggem

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sandnes.

Anne Kari Hoel

Utenriksdepartementet, Oslo.

Gunhild Jonassen Hoksnes

Ås Pedagogisk-psykologisk senter.

Cordula Hullmann

Akershus universitetssykehus - Avdeling spesialpsykiatri, Lørenskog.

Tine Høye

Privatpraksis, Strømmen.

Synne Unstad Haaland

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Haugesund.

Linn Håvik

Distriktspsykiatrisk senter Solvang - Psykiatrisk poliklinikk, Kristiansand.

Kristin Johannessen

Universitetssykehus Nord-Norge - Rus- og psykiatriposten, Tromsø.

Therese Kamp-Janitz

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Stord.

Ole Øystein Kildebo

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Skien.

Olivia Kristoffersen

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Gjøvik.

Camilla Langeland

Helse Bergen - Sandviken - Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Bergen.

Nina Lervik

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Ålesund.

Sølvi Lie

Haugaland A-senter, Haugesund.

Annette Lilletvedt

Distriktspsykiatrisk senter Aust-Agder - Poliklinikk Arendal.

Thomas Litleré

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sentrum, Bergen.

Lawrence Longauer

Privatpraksis, Bodø.

Ole Christer Finset Lund

Hamar distriktspsykiatrisk senter.

Torill Tordal Lyngbø

Sykehuset Asker og Bærum - Strandveien treningsboliger, Rud.

Tommy Mangerud

Distriktspsykiatrisk senter Stjørdal - Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Stjørdal.

Ragnhild Martinsen

Cut-e Norge AS, Oslo.

Lillian Louise Bilic Milinkovic

Grorud distriktspsykiatrisk senter, Oslo.

Anders Mostad

Tambartun kompetansesenter, Melhus.

Liv Grethe Myklebust

A-senteret, Oslo.

Øyvind Nordhus

NAV Arbeidsrådgivning Østfold, Fredrikstad.

Elin Orrem

Leistad distriktspsykiatrisk senter - Akutt-posten, Trondheim.

Jonas Paulsen

Josefinesgate distriktspsykiatrisk senter - Seksjon langtidsrehabilitering, Oslo.

Heidi Maria Päivärinne

Tøyen distriktspsykiatrisk senter - Seksjon døgn, Oslo.

Gro Sandberg

Ringerike sykehus - Barne- og ungdomspsykiatri, Hønefoss.

Siri Marie Sillerud

Helse Bergen - Vestlund habiliteringssenter, Fyllingsdalen.

Trine Solbakk

SANKS/ Distriktspsykiatrisk senter Midt-Finnmark - Familieavdelingen, Karasjok.

Ida Bernhardt Stange

Vinderen distriktspsykiatrisk senter, Oslo.

Guri Dybvik Stokland

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Orkdal, Orkanger.

Carl-Aksel Sveen

Vor Frue Hospital, Oslo.

Hilde Elisabeth Vedø

Oslo kommune - Barne- og familieetaten - Psykiatriprosjektet «Barnevern for psykisk helse 2006 - 2008», Oslo.

Maj Volden

Nasjonalt kompetansesenter for hørsel og psykisk helse, Oslo.

Karianne Watne

Stiftelsen Bergensklinikkene, Bergen.

Øystein Margido Winsnes

Aker universitetssykehus - AFX behandlingsinstitusjon, Oslo.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen