Du er her

Det nye redaksjonsrådet

I Tromsø:

har sittet i redaksjonsrådet siden 2003, og fortsetter nå videre sammen med de tre nye medlemmene. Hun er professor i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Forskningsmessig omtaler hun seg som en potet, og sier at det er få områder hun ikke har vært borti, men hun framhever særlig psykometri og seleksjonspsykologi, stress og utbrenthet. Hun har en bistilling i Forsvaret, hvor hun blant annet jobber med seleksjon av flygere. Fra 1. mars har hun vært ved RBUP Nord, hvor hun leder forebyggingsenheten og setter i gang forskningsprogrammer. Videre er hun opptatt av forebygging blant barn og unge og holder blant annet på å planlegge en større flerårig undersøkelse blant ungdommer i Tromsø, der fysisk og psykisk helse skal kartlegges.

I Trondheim:

er spesialist i klinisk nevropsykologi og i psykologisk rehabilitering. Hun er det første redaksjonsrådsmedlemmet med tilhold i Trondheim, hvor hun har sitt virke på Psykologisk institutt ved NTNU som Norges første og eneste professor i rettspsykologi. Hun jobber mye med sakkyndighetsarbeid og spørsmål om habilitet, og forsker særlig på risikovurderinger for farlig atferd. Hun jobber med tunge pasientgrupper, preget av schizofreni, rus og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Hun jobber videre mye med voksne med ADHD. Sammen med Randi Rosenquist har hun utgitt boka «Rettspsykiatri i praksis», en praktisk veileder for rettspsykiatrisk sakkyndige, som også gir en innføring i rettspsykiatriske emner for jurister og politifolk.

I Bergen:

er professor ved Institutt for utdanning og helse ved Universitetet i Bergen, hvor han arbeider med familiepsykologi, og har undervisningsansvar for masterstudentene i helse. Med permisjon fra Universitetet går han fra høsten av over til Høgskolen i Bergen, hvor han skal bygge opp en videreutdanning i parterapi. Frode Thuen har jobbet mye med familiepsykologi, og i sin private praksis jobber han nå utelukkende med parterapi. Det største forskningsprosjektet han er involvert i nå, er en mor–datter-undersøkelse, i samarbeid med Nasjonalforeningen for Folkehelsa. Han er dessuten opptatt av populærvitenskapelig formidling, og har hatt det faglige ansvaret for NRK-serier som «Vårt indre liv» og «Barndommens rike». Frode Thuen er fast samlivsekspert i A-magasinet og ga nylig ut boken «Utro – En bok om kjærlighet».

I Oslo:

er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. I tillegg til psykologiens historie har han særlig vært opptatt av studiet av bedømmelser og beslutningsprosesser, og satt i noen år som president i European Association for Decision Making. Han er opptatt av hvordan folk oppfatter sannsynlighet og sjanser, og fikk mye oppmerksomhet i forbindelse med sitt arbeid på om folk opplever å ha flaks eller ikke, om de opplever å være heldige eller ikke. Hans sist publiserte artikkel går på sukking (!). Utover å publisere en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter har han utgitt flere fagbøker. Under pseudonymet Joachim Aremk er han også skjønnlitterær forfatter, og mottok Tarjei Vesaas’ debutantpris 1970 for Tapetdører. Karl Halvor Teigen har jobbet ved hele tre av våre fire universiteter med profesjonsutdanning.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side 880

Kommenter denne artikkelen