Du er her

Nå terrorist, snart psykolog

Publisert
1. juli 2008

Foreløpige vitneavhør om Bhatti har gitt lite anledning til å tro at han er en gryende terrorist, men har i stedet avslørt en ung mann som er frustrert over sin posisjon som kriminell, og som etter å ha snakket med «folk han respekterer», vil utdanne seg til å bli psykolog, lege eller advokat, slik alle gode pakistanske gutter med ambisjoner gjerne vil.

Dagbladet 19.04.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen