Du er her

Arbeidsrettsboka

Boken behandler ansettelse, vern mot diskriminering, krav til arbeidsmiljøet, arbeidsgivers styringsrett, arbeidstakers lojalitetsplikt, opphør av arbeidsforhold, virksomhetsoverdragelse og kollektiv arbeidsrett. Forfatteren er advokat og har vært foreleser i arbeidsrett ved Høgskolen i Bodø i en årrekke. Fagbokforlaget, 2008.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen