GJENINNMELDING

Bård Bø Grønstøl

Vestfoldklinikken, Borgheim.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen