Du er her

Miljøterapi med børn og unge

Når et barn utsettes for omsorgssvikt, vil det komme til å betrakte de voksne som fiender. De beskytter seg enten ved å kjempe imot dem eller ved å overtilpasse seg deres krav. Denne danske grunnboken henvender seg til alle som har å gjøre med barn som lider under omsorgssvikt. Akademisk Forlag, 2007.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen