Du er her

Motiverende samtale - MI - Endring på egne vilkår

Forkortelsen MI står for «Motivational interviewing», på norsk også kalt motiverende samtale og endrings-fokusert rådgivning. Metoden brukes i alle former for rehabiliteringsarbeid, i rådgivningssamtaler og i korte mål-rettede konsultasjoner. Forfatterne er begge psykologer og spesialister i klinisk psykologi. Fagbokforlaget, 2007.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen