Du er her

I dialog med familien

Denne danske boka henvender seg til familieterapeuter, forskere og andre med interesse for samspillet i familier. Den viser hvordan en som familieterapeut kan støtte foreldre som trenger hjelp til å finne nye måter å være familiens voksne på. Dansk psykologisk Forlag, 2006.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen