Du er her

Befruktning

Publisert
1. juli 2008

– Et akademikertungt skribentkollegium mener i avisen 25. mai at felles ekteskapslov tilslører «mannens funksjon i reproduksjonen» og gjør «barn til en rettighet og et middel for andres selvrealisering» når nå også lesbiske får lovlig mulighet til å bli befruktet med donorsæd.

(…) Er ikke «mannens funksjon i reproduksjonen» like tilslørt når en kvinne i et heterofilt forhold får barn ved hjelp av donorsæd?

(…) Hvorfor kalles befruktning plutselig retorisk «en politisk rettighet» når den tilbys lesbiske? Vet ikke de akademiske skribentene at befruktning med «fremmed sæd» har vært en anerkjent behandling av barnløshet gjennom årtier her til lands?

Psykolog Ragnar Kværness i Aftenposten.no 28.05.08

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen