Du er her

Overgrep. Søkelys på psykiatrien

Alle har rett til ikke å bli utsatt for nedverdigende eller umenneskelig behandling. Dette gjelder selvsagt også i det psykiske helsevernet. På tross av eksisterende lovverk skjer det likevel mange krenkelser og overgrep innenfor psykiatrien mot mennesker med psykiske lidelser, noe denne boken dokumenterer. Abstrakt Forlag, 2008.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen