NYE MEDLEMMER

Anne Grethe Arnesen

Distriktspsykiatrisk senter Kongsberg.

Hovedoppgavetittel: Work group function scale as a means to measure an individual’s valency and regressive tendencies in groups.

Kent Roger Bruheim

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Halden.

Å se barnet i den voksne klienten - en linje fra spedbarnets tidligste relasjonelle samspill til den terapeutiske relasjon.

Karoline Marie Edgar-Lund

Lørenskog kommune - Helsetjenesten, Fjellhamar.

Barns sosiale fungering: diskusjon av fire teoretiske tilnærminger.

Joar Øveraas Halvorsen

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Nord, Tromsø.

Narrative exposure therapy for posttraumatic stress disorder in tortured refugees: Preliminary results.

Tim Hauck

Distriktspsykiatrisk senter Tynset.

Streit-training - faires streiten lernen. Entwicklung, Durchführung & Evaluation eines Trainingsprogramms für die 3. & 4. klasse zum konstruktiven Umgang mit Aggressionen und Konflikten, Universität Hamburg, 2000.

Ane Birgitte Hauglum

Sykehuset Buskerud - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Drammen.

Menn som utøver vold mot partner: en studie av psykologiske egenskaper hos et utvalg menn i behandling for voldsutøvelse.

Jan Egil Hopsø

Leistad distriktspsykiatrisk senter - Poliklinikk Brøset, Trondheim.

Sosial tilhørighet og spiseforstyrrelser. Sammenhenger mellom rapporterte interpersonlige problemer, sosial integrasjon og symptommål for pasienter under behandling for en spiseforstyrrelse.

Mari Ihlebæk

Modum Bad, Vikersund.

«Du får komme i bursdagen min!» - om sammenhengen mellom oppmerksomhet og popularitet blant 2-6-åringer.

Harald Tage Janson

Atferdssenteret-Unirand AS, Oslo.

Reseledares känslor: Emotionshantering i en yrkessituation.

Vegard Klausen

Senter for Helse & Arbeid Drammen.

Vrangforestillinger og kognisjon - en nevropsykologisk undersøkelse.

Lars-Ole Kristensen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, Bergen.

Coping in cats and self-efficacy theory: Measurement and theoretical issues.

Ingebjørg Lilleeidet

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Åsane, Bergen.

Barn av deprimerte mødre - et utviklingspsykopatologisk perspektiv.

Håvard Schistad

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Voss.

Sammenhengen mellom tilfredsstillelse av behovet for autonomi, tilhørighet og kompetanse og opphevelse av initiativ i fysisk aktivitet.

Tove Thorsnes

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fjell, Straume.

Kvinners erfaring med vold i nære relasjoner - en kvalitativ studie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen