Du er her

Takster privatpraktiserende

Det forhandles kun takster og driftstilskudd for de psykologene som har avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket. Rammen for disse forhandlingene ble i år 6,8 %. Et såpass høyt rammetall har sin bakgrunn i svært begrensede takstendringer i 2007. Informasjon om endringene i de enkelte takstene sendes 1. juli ut til medlemmer som har gitt melding om at de har driftstilskudd. Takstendringene skjer fra 1. juli. De som ikke har fått tilsendt de nye takstene, kan henvende seg til Lisbet Jonassen, tlf. 23 10 31 31, lisbet@psykologforeningen.no. ◆

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen