Du er her

Mobbingens psykologi

Boka gir en innføring i mobbing. Den gir ny innsikt i mobbingens ulike ansikter; og i hvilken betydning klassen, skolen og hjemmeforholdene har. Boka viser også ulike innfallsvinkler til hvordan skolens ledelse kan bidra til å forebygge mobbing. Universitetsforlaget, 2007.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen