Du er her

Boknytt

Tom Barth og Christina Näsholm | Motiverende samtale – MI – Endring på egne vilkår Forkortelsen MI står for «Motivational interviewing», på norsk også kalt motiverende samtale og endringsfokusert rådgivning. Metoden brukes i alle former for rehabiliteringsarbeid, i rådgivningssamtaler og i korte målrettede konsultasjoner. Forfatterne er begge psykologer og spesialister i klinisk psykologi. Fagbokforlaget, 2007.

Erling Roland | Mobbingens psykologi Boka gir en innføring i mobbing. Den gir ny innsikt i mobbingens ulike ansikter; og i hvilken betydning klassen, skolen og hjemmeforholdene har. Boka viser også ulike innfallsvinkler til hvordan skolens ledelse kan bidra til å forebygge mobbing. Universitetsforlaget, 2007.

Finn Westh | I dialog med familien Denne danske boka henvender seg til familieterapeuter, forskere og andre med interesse for samspillet i familier. Den viser hvordan en som familieterapeut kan støtte foreldre som trenger hjelp til å finne nye måter å være familiens voksne på. Dansk psykologisk Forlag, 2006.

David Kingdon og Douglas Turkington | Kognitiv terapi ved schizofreni Boka er skrevet av to av verdens fremste eksperter på kognitiv terapi ved schizofreni, og oversatt til norsk av Åsta Kravik. Den retter seg både mot utdanningsfeltet og mot alle helsearbeidere som arbeider med denne pasientgruppen. Universitetsforlaget, 2007.

Anne Marie Mork Rokstad og Kari Lislerud Smebye (red.) | Personer med demens – Møte og samhandling Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemning. Akribe, 2008.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen