Du er her

Helt alminnelig galskap - En oppslagsbok over psykiske lidelser

Hver annen nordmann vil i løpet av livet rammes av en psykisk lidelse. I denne boken vil du møte noen som er berørt. Helt alminnelig galskap er en oppslagsbok som beskriver psykiske lidelser gjennom lettleste tekster i en miks av tallfakta, diagnoseforståelse og råd til pårørende. Gyldendal Akademisk, 2008.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen