Du er her

Kognitiv terapi ved schizofreni

Boka er skrevet av to av verdens fremste eksperter på kognitiv terapi ved schizofreni, og oversatt til norsk av Åsta Kravik. Den retter seg både mot utdanningsfeltet og mot alle helsearbeidere som arbeider med denne pasientgruppen. Universitetsforlaget, 2007.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen