Du er her

21 drinker på 21-årsdagen

Amerikanske ungdommer omfavner skandinavisk drikkemønster.

Patricia Rutledge har i tredje nummer av Journal of Consulting and Clinical Psychology sett nærmere på festvaner på tjueenårsdagen hos 2518 collegestudenter. Funnene er som følger:

(1) 83 % drakk alkohol som en del av feiringen. (2) De som feiret, drakk mye. (3) 12 % av deltagerne rapporterte at de drakk 21 drinker. (4) Halvparten av alle som feiret 21-årsdagen sin, rapporterte at de aldri hadde drukket så mye tidligere.

Rutledge konkluderer med at det er viktig at forskerne setter seg ned og utarbeider intervensjoner som kan minimere den ekstreme faren knyttet til denne feiringen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen