Du er her

Personer med demens - Møte og samhandling Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklings-hemning. Akribe, 2008.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen