Du er her

Bare 10%

av alle katolske prestar og biskopar lukkast med å halda seg unna sex i løpet av prestegjerninga, skriv Kasomo Daniel I artikkelen The Psychology Behind Celibacy. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 2 (4). Side 88–93.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen