Du er her

Bedringsprosesser ved bipolare lidelser

Marius Veseth forsvarte 23. januar 2013 avhandlingen Recovery in bipolar disorder: A Reflexive-collaborative exploration of the lived experiences of healing and growth when battling a severe mental illness for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: marius.veseth@psykp.uib.no

Basert på to kvalitative undersøkelser viser avhandlingen hvordan de som har bipolar lidelse selv er aktive agenter i arbeidet med å skape et rikt og meningsfullt liv. Utfordringene de møter og strategiene de bruker er svært lik de utfordringene og strategiene mennesker uten en psykisk lidelse opplever og bruker. Avhandlingen vektlegger betydningen av førstepersonsperspektivet i det psykiske helsefeltet, og bygger på en nyskapende metode der personer med levde erfaringer av fenomenene som undersøkes deltok i forskningen. Avhandlingen drøfter hvordan denne metoden kan bidra til å heve kvaliteten på studier og undersøkelser.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen