Du er her

Boknytt

Eva Karin Løvaas & Therese Dahl | Rusmiddelbruk og ADHD Hvordan forstå og hjelpe? Oversikt over moderne og effektive behandlingsmåter – som kognitive teknikker, fysisk trening, individuell behandling og par- og gruppebehandling. Også om effekt av «coaching», ernæring og nevrofeedback. Om konsekvensene av å ha rusmiddelproblemer og ADHD. Gyldendal Akademisk, 2013. 387 sider

Ronny Hansen | Røykfri NÅ! Selvhjelpsbok om VitaKoden. Oppskritt trinn for trinn med to deler: forberedelsesfasen og gjennomføringsfasen. Inkludert en CD. Cappelen Damm, 2012. 160 sider

Peer H. Staff & Hans M. Nordahl | Når plager blir sykdom Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser, 2. Utgave Muskel- og skjelettplager og lettere psykiske lidelser er de vanligste årsakene til sykmelding og uførhet i Norge. Om kognitiv metode i forståelse og behandling. Omarbeidet og utvidet gjennomgang av kognitive og metakognitive metoder. Cappelen Damm, 2012. 184 sider

Ulberg, Hersoug og Knutsen | Psykoterapi i utvikling Oppdatert kunnskap om et vidt spekter av psykodynamisk teori, terapi og forskning. Forståelse av pasienten og pasientens behov står i sentrum. Henvender seg til alle som arbeider med psykodynamisk psykoterapi eller som utdanner seg i denne terapiformen, og andre interesserte. Akademika forlag, 2012. 413 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen