Sigurdur Sveinn Petursson 1969–2013

Vi sørger over å ha mistet vår kjære venn og kollega Sigurdur Sveinn Petursson, som den 6. februar 2013 brått og uventet gikk bort grunnet hjertestans. Sigurdur, eller Siggi, som han ville bli kalt, ble bare 44 år gammel.

For fem år siden begynte han hos oss i Statens havarikommisjon for transport, og var ansatt som seniorrådgiver innenfor menneskelige faktorer, den siste tiden også som faglig leder for den tverrfaglige fagstabsfunksjonen. Han var godkjent klinisk psykolog, og hadde i tillegg spesialisering i arbeids- og organisajonspsykologi. Tidligere hadde han blant annet arbeidet i Aetat og i NSB.

Siggi var en engasjert kollega som kombinerte sin solide kunnskap og erfaring med sin faglig nysgjerrige tilnærming til våre ulykkesundersøkelser. Han stilte kloke spørsmål som fikk oss til å stoppe opp og tenke, ofte fikk vi et nytt perspektiv på saken. Siggi ble fra første stund en usedvanlig godt likt medarbeider i havarikommisjonen. Han var et vennlig og forståelsesfullt medmenneske. Han møtte verden med åpenhet, glimt i øyet og en underfundig humor.

Vi kjente Siggi som en meget familiekjær mann som satte sin nærmeste familie svært høyt. Våre tanker og medfølelse til hans kone Silja, datteren Sol og sønnen Ari.

Sigurdur Sveinn Petursson vil alltid bli husket – og dypt savnet av oss i havarikommisjonen.

Alle i Statens havarikommisjon for transport

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side 384

Kommenter denne artikkelen