Du er her

Emosjonell oppmerksomhet ved depresjon

Mari Strand forsvarte 17. januar 2013 avhandlingen Emotional information processing in recurrent MDD for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: mari.strand@helse-bergen.no

Tre eksperimentelle studier ble gjennomført. Funnene viser at en gruppe pasienter i bedring av epresjon prosesserer emosjonell informasjon likt som en kontrollgruppe, men oppmerksomhet mot emosjonell informasjon kan være relatert til grad av depressive symptomer. Studien viste også at informasjon fra ansikter ble oppfattet slik at det kan påvirke hvordan man oppfatter annen type emosjonell informasjon. Pasienter gjorde også flere feil i oppfattelsen av positiv emosjonell informasjon enn en frisk kontrollgruppe, og det blir diskutert om dette kan bidra til en sårbarhet for å utvikle depressive symptomer igjen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen