Du er her

Vel å merke

Du kan være med å påvirke nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side 385

Kommenter denne artikkelen