Du er her

Støre vil høre

Publisert
5. april 2013

– Jeg får en viktig utfordring i siste nummer av Tidsskrift for Norsk Psykologforening. En gruppe psykologer ber meg invitere til en dugnad der man ikke deler helsa inn i psykisk eller fysisk – men tenker helhetlig. Jeg er glad for å kunne melde at vi allerede er i gang.

Helseminister Jonas Gahr Støre på en departemental nettside 7.3.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen