Du er her

Vedlikehold av spesialitet

Publisert
5. april 2013

Jeg er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider som avtalespesialist. Min femårsperiode som spesialist går ut i løpet av året, og jeg skal nå sende søknad om vedlikehold. Hvem er det som skal ha søknaden og hvor finner jeg skjema? Er det andre ting jeg må passe på som avtalespesialist?

Avtalespesialist

Den enkelte spesialist har ansvar for å sende søknad om fornyet spesialistgod- kjenning direkte til Psykologforeningens sekretariat. Søknad om fornying av spesialistgodkjenning behandles av Godkjenningsutvalget.

Hvis du lurer på hva som godkjennes som vedlikeholdsaktivitet kan du lese Utfyllende bestemmelser for obligatorisk vedlikehold på våre nettsider:

http://www.psykologforeningen.no/Kurs-og-utdanning/Spesialistreglementet…

Vi gjør oppmerksom på at utfyllende bestemmelser for vedlikehold er under revisjon.

Ved lengre tids sykmelding og svangerskaps-/foreldrepermisjon gis det utsettelsepå innfrielse av vedlikeholdskravet med tilsvarende tid som sykmeldingen/permisjonen har strukket seg over.

Privatpraktiserende med driftstilskudd/refusjon har selv ansvaret for å sende kopi av fornyet spesialistgodkjenning til Helfo. www.helfo.no

Ved fylte 75år må spesialister som ønsker å fortsette sin praksis, søke Statens autorisasjonskontor for helsepersonell www.SAK.no om ny lisens. Fornyet spesialistgodkjenning gis for samme tidsrom.

Ved tvil om godkjenning, kontakter sekretariatet det aktuelle spesialistutvalg for uttalelse. Det kan også søkes om forhåndsgodkjenning av vedlikeholdstiltak.

Skjema for søknad om vedlikehold: http://www.psykologforeningen.no/Kurs-og-utdanning/Hvordan-bli-psykologs…

Skjemaet med vedlegg sendes elektronisk til spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no

eller per post til: Norsk psykologforening,Pb 419 Sentrum, 0103 Oslo

E.D.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen