Du er her

Debattert

Ikke gå til legen

Provosert Administrerende director Vibeke Hammer Madsen i Virke advarer folk mot å gå til legen dersom de har lettere depresjon eller angst. – Ikke gå til legen. Det kan gjøre deg sykere, sier Madsen og understreker at hun er provosert av legene.

Aftenposten 17. Mars

Ikke hinder –Det er ikke slik at legen sykemelder for å forhindre at en pasient får tilrettelagt arbeid. Legen skriver sykemelding som en konsekvens av at arbeidet ikke blir tilrettelagt, sier visepresident Trond Egil Hansen i Legeforeningen. Han er helt enig i at de med lettere psykiske lidelser bør tilbake i arbeid, men sier det varierer hvor flinke arbeidsgivere er til å følge opp sine ansatte. (?) – Jeg ser på dette som en avledningsmanøver. De prøver å få oppmerksomheten bort fra sitt eget ansvar ved å skylde på legene.

Aftenposten 17. Mars

Sykeliggjort – Vi har et diagnosesystem og en praksis som gjør at du blir sykeliggjort når du ikke har det bra. Angst, sårbarhet og livskriser er en naturlig del av alle menneskers liv. (?) Samtaler og kurs i depresjonsmestring bør forsøkes før medisinering. De færreste krisene trenger spesialistbehandling og sykemeldinger.

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, til Aftenposten 17. mars

Lite snakk Legen har ikke snakket med arbeidsgiveren, og arbeidsgiveren har heller ikke gitt uttrykk for å ville snakke med legen. – Alt har gått gjennom meg.

Ingrid Vik-Strandli til Aftenposten 18. Mars

Ansvar Virke påtar seg et stort ansvar når de advarer syke mot å gå til lege.

@sigurdwefald på Twitter 18. Mars

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen