Du er her

Flere hender på sertifiseringsordningen

Testene brukes til svært ulike formål og Psykologforeningen bruker flere kilder når råd om testbruk skal kvalitetssikres.

Publisert
5. april 2013

DEBATT: SERTIFISERING AV TESTER

Psykologforeningen kan ikke alene ha ansvaret for den faglige standarden på testfeltet, skrev Rolv Marvin Bøe Lindgren i forrige utgave av Tidsskriftet.

 

Rolv Marvin Bøe Lindgren hevder i marsutgaven av Tidsskriftet at Psykologforeningen har gitt feil råd om bruk av MMPI for å vurdere omsorgsevne. Vi kan opplyse om at rådet Lindgren refererer til, ble gitt i samråd med sentrale fagfolk og fagbokforfattere bak MMPI. De faglige vurderingene som gjøres rundt bruk av kliniske verktøy, er ofte annerledes enn de faglige vurderinger rundt seleksjons- og utviklingsverktøy i arbeids- og organisasjonsfeltet. Testene brukes til svært ulike formål og Psykologforeningen bruker ofte ulike kilder for å kvalitetssikre råd på de ulike feltene.

Sertifiseringsordningene for tester og testbruk innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi forvaltes ikke av Psykologforeningen alene

Forankring

I tillegg vil vi påpeke følgende: Sertifiseringsordningene for henholdsvis tester og testbruk innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi forvaltes ikke av Psykologforeningen alene. Foreningen har ansvaret for det faglige innholdet (som tidligere lå hos sertifiseringsrådet for testbruk i Norge), mens Det Norske Veritas har ansvaret for å gjennomføre og kvalitetssikre ordningen. Forankringen i markedet som Lindgren etterlyser, ivaretas gjennom jevnlige komitemøter hvor eksperter, brukere og leverandører inviteres til å gi tilbakemeldinger om hvordan ordningen fungerer.

Faglig ansvar

Det var i sin tid et samlet ønske fra Det Norske Veritas, Sertifiseringsrådet for testbruk og Psykologforeningen at Psykologforeningen skulle overta det faglige ansvaret for sertifiseringsordningene. Sertifiseringsrådet la til grunn både EFPAs standard for testbrukere og organisasjonens review-modell for vurdering av tester. Som medlem av EFPA er dette documenter som Psykologforeningen allerede har et forhold til og jobber med gjennom deltagelse i EFPAs Board of Assessment. Dette gjorde overgangen enkel da de faglige premissene i ordningen ikke endret seg.

andreas@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen