Du er her

Sjelløs psykologi

Publisert
5. april 2013

Det har vært, og er, et press på psykologer i psykiatrien til å tilpasse seg en naturvitenskaplig /medisinsk tenkemåte. Èn pris har vært at vi måtte oppgi sjelen, som nå sorterer under prestene i form av sjelesorg. Vi har også måttet underkaste oss diagnosesystemet og sykdomsmodellen for å få status i psykiatrien. Selv frykter jeg at vår tilpasningsevne er i ferd med å frata oss vår egenart.

Psykolog Torfinn Espedal i Stavanger Aftenblad 1.3.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen