Du er her

«Jeg gjorde feil» Det finnes psykologer som vil snakke om sin dårlige dømmekraft.

Publisert
5. april 2013

Hvordan oppleves det å få sakkyndigrapport om seg selv? Og hvor vanskelig er det for sakkyndige psykologer å innrømme feil?

Her svarer sakkyndig psykolog Charlotte Reedtz på kritikken og påstandene om jobben hun gjorde i barnevernssaken.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side 337-347

Kommenter denne artikkelen