Du er her

Forskningsnotiser

Vittige personar blei i denne studien sett som meir aktuelle for ein one night stand.

Teorien om at foreldre skapar dårleg oppførsel hos ungar gjennom attribusjon, står for fall.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side 380

Kommenter denne artikkelen