Du er her

Sult – biografiske essays om kropp og tegn

Publisert
5. april 2013

Denne serien av biografiske essays bestreber seg på å beskrive kroppens og sinnets figurer. Figuren trer frem mot en bakgrunn. Figuren kan vise så vel til psykologiske som kroppslige og kulturelle kvaliteter, og det er i en slik overskridende betydning at begrepet er valgt i denne serien av biografiske essays. Ambisjonen med serien er at det ikke primært skal handle om kroppen som fysisk fenomen, men også som meningsbærende symbol. Rammer og målsettinger for serien er mer omfattende beskrevet i aprilutgaven 2008 av Tidsskrift for Norsk Psykologforening (Skårderud, 2008).

Tidligere essays i serien

Skårderud, F. (2008). Hellig anoreksi. Sult og selvskade som religiøse praksiser. Caterina av Siena. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, 408–20.

Skårderud, F. (2008). Speilets dronning. Skjønnhet, gymnastikk og melankoli. Keiserinne og dronning Elisabeth av Østerrike-Ungarn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, 832–44.

Skårderud, F. (2008). Sulten, spriten og skammen. Å dikte om fraværet og dets kroppsmetaforer. Den svenske poeten Gunnar Ekelöf. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, 1396–1411.

Skårderud, F. (2009). Modningsangst. Mannen som ikke kunne vokse opp. Peter Pans forfatter James M. Barrie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 46, 548–563.

Skårderud, F. (2010). Kjøttkunstneren. Skrekkregissøren David Cronenberg om kjøttets lyst og om kropp og sinn ute av kontroll. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47, 203–217.

Skårderud, F. (2010). Gutten som ikke ville ete. Å sette familien i halsen. Den norske multikunstneren Arild Nyquist (1937?2004) om utrygg tilknytning, anoreksi og rus. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47, 916–929.

Skårderud, F. (2010). Michael Jacksons nese. Forestillinger om det stygge. Om speilets angst og forfengelighetens psykopatologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47, 1103–1111.

Skårderud, F. (2011). Skammens politiske geografi. Den finsk-estiske forfatteren Sofi Oksanen om kulturelt kaos, intimitet og spiseforstyrrelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 436–450.

Skårderud, F. (2011). Den fenomenale kroppen. Den britiske skulptøren og billedkunstneren Antony Gormleys radikale kroppskunst. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, 932–649.

Skårderud, F. (2011). Sol og stål. Kroppsbygging som selvbygging. Den japanske forfatteren Yukio Mishimas (1925?1970) kropp som eksistensielt og kunstnerisk prosjekt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening g, 48, 981–993.

Skårderud, F. (2012). Familiekroppen. Per Inge Bjørlos bristepunktkunst om mor, far og folk i bygda. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 450–461.

Skårderud, F. (2012). Kroppsfølelsen. Om å tenke med tærne. Og om å kysse med tærne. Nevropsykoanalytiske strøtanker om Auguste Rodins (1840?1917) skulptur Tenkeren. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 965–975.

Finn Skårderud

KONSULENTGRUPEN

Else Margrethe Berg

Karin Johannisson

Per Johnsson

Professor dr. med Finn Skårderud skriver biografiske essays i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. De publiseres med cirka tre måneders mellomrom, og blir vurdert av tre faste konsulenter.

Else Margrethe Berg er lege og specialist i psykiatri.

Karin Johannisson er professor i idé- og vitenskapshistorie ved Uppsala universitet, med medisinens historie som spesialitet.

Per Johnsson er psykolog og dosent ved Lunds universitet

 

Andre, og tidligere kunstnere, melodramatiserte, eller ironiserte, som Michelangelos selvportrett som den flådde huden til helgenen St. Bartolomeus i Det sixtinske kapell, eller Caravaggio som Goliats avhogde hode. Eller det var indirekte selvportretter hvor kunstnere som Botticelli og Rafael malte seg selv inn i større arbeider.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen