Du er her

Ullen vitenskap

Publisert
5. april 2013

Jusstudentene leder med klar margin. [?] Neste ut på klagetoppen er psykologistudentene. Det kan kanskje virke litt underlig at psykologer som utdanner seg for å hjelpe andre, viser så liten evne til egen selvinnsikt at de vurderer sitt arbeid vesentlig bedre enn det sensor har kommet fram til. En mulig forklaring er at psykologi – på samme vis som sosiologi – er en så ullen vitenskap at nærmest alt er rett. Sett i et slikt lys er enhver klage berettiget.

Debattinnlegg på Studvest.no av Per Thorvaldsen, instituttleder for elektrofag ved Høgskolen i Bergen 5.3.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen