Du er her

Avtale om pasientkonsultasjoner

Publisert
5. april 2013

Jeg driver et eget selskap, og har nå en stund hatt en avtale med et privat psykologsenter. Jeg fakturerer senteret for det antallet pasientkonsultasjoner jeg har hatt hver måned. Dersom pasienten ikke har avbestilt timen på forhånd, har jeg frem til nå fakturert det samme for hver time, enten pasienten har møtt til timen eller ikke. Dette er ikke beskrevet i min avtale med senteret, men jeg har fått bekreftet denne praksisen bade muntlig og i e-post ved flere anledninger. Nå nevner imidlertid sjefen at han ønsker å kutte honoraret mitt med 50 % for de timene pasienten ikke møter til time, og ikke har avbestilt på forhånd. Kan han gjøre dette sånn uten videre?

Selvstendig næringsdrivende

Hvorvidt sjefen for det private senteret har anledning til å kutte honoraret for pasienter som ikke møter til time, beror på en konkret tolkning av avtalen dere har inngått. Du sier at spørsmålet ikke reguleres av den skriftlige avtalen. En muntlig avtale er bindende, men det vil ofte være bevisspørsmål knyttet til muntlige avtaler. Det er derfor en fordel at du har e-poster som kan bekrefte den muntlige avtalen på dette punktet. På bakgrunn av dine opplysninger er vår vurdering at lederen av senteret innenfor gjeldende avtale ikke kan kutte honoraret for de timene pasienten ikke møter. Et annet spørsmål er imidlertid om han kan si opp nåværende avtale, og be om at en ny kontrakt inngås på andre vilkår, for eksempel slik at de bare honorerer timer hvor pasienten har møtt. Den skriftlige avtalen du har inngått med senteret bør derfor si noe om vilkår for oppsigelse av avtalen fra begge parter.

H.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen