Du er her

Rask i hodet, eller bare ADHD?

Publisert
5. april 2013

– Psykologer som ikke har kunnskap om karakteristika ved evnerike barn, har [?] lett for å gi disse barna feil diagnose som ADHD og Aspberger (sic) fordi noen symptomer overlapper. Det er særlig kreative og energiske barn som let blir misdiagnostisert. PPT trenger en skala som hjelper dem å skille evnerike fra ADHDbarn.

Doktor i psykologi Ella Idsøe i Stavanger Aftenblad 19.2.2013

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 4, 2013, side

Kommenter denne artikkelen