Du er her

Foreldrelykken varer bare i to år

Gunvor Marie Dyrdal forsvarte 25. Oktober 2012 avhandlingen Living happily: Exploring the role of close relationships, having a child, and life stressors on stability and change in life satisfaction for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: g.m.dyrdal@psykologi.uio.no

Hva betyr det for vår opplevelse av lykke å få barn eller å skilles? Hva med økonomiske problemer, sykdom eller død? Det er noen av livshendelsene Dyrdal vurderer. Førstegangsforeldre rapporterte økt tilfredshet året før og etter fødsel, men etter to år er tilfredsheten tilbake ved utgangspunktet. Parforholdet påvirker ferske mødres tilfredshet. Kontrollerer en for betydningen av å ha en partner, ser vi at barn har negative effekt på foreldrenes tilfredshet. Sykdom og dødsfall påvirker velværet på kort sikt, men betyr lite i det lange løp. Derimot har økonomiske problemer og skilsmisse langvarig negativ effekt på livstilfredshet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen