Du er her

Lønnsomt

Publisert
5. januar 2013

[Helsesekretærer på Rikshospitalet] har fått opplæring i å ivareta oppgaver psykologer, sykepleiere og bioingeniører tidligere ivaretok. Resultatet er en mer spennende, utfordrende og givende arbeidsdag.

Regnestykket burde også være enkelt. Testing, EKG, blodtrykksmålinger og blodprøver blir nødvendigvis ikke dårligere av at en helsesekretær utfører dem i stedet for en sykepleier, bioingeniør eller en psykolog, men kostnadene blir mindre.

Jan Eivind Pettersen, foretakstillitsvalgt Delta, Universitetssykehuset Nord-Norge i Nordlys 28.11.12

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen