Du er her

Næringslivspsykopat

Publisert
5. januar 2013

– Det finnes personer i høye stillinger, for eksempel i næringslivet, som har klare psykopatiske trekk, og som kan betegnes som vellykkede psykopater. Det vil si at de lykkes i business, men det betyr ikke nødvendigvis at de er velfungerende i mellommenneskelige relasjoner. De er vellykkede i den forstand at de ikke har slått inn på en kriminell karriere, men bryter nok mange normer og regler likevel.

Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi ved NTNU, til Vårt Land 24.11.12

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen