Du er her

Fondstildelinger for 2013

Psykologforeningens Fond til videre- og etterutdanning i klinisk psykologi og psykoterapi har tildelt midlene for 2013 slik:

Aanerød

Line Merete Tangen

25 000

Antonsen

Lise

30 000

Arnesen

Per Erik

15 000

Aschehoug

Erlend

20 000

Bergmann

Heidi

30 000

Boe

Toril Ursin

15 000

Brynestad

Inger Anita

30 000

Børhaug

Tore

20 000

Dicu

Adriana

30 000

Forfang

Tore

15 000

Fornes

Kari

30 000

FPP Forening for privatpraktiserende psykologer

100 000

Førre

Øystein

30 000

Gundersen

Odd Kristian

10 000

Hafstad

Arild

30 000

Hallaråker

Eli Sofie

20 000

Hamre

Espen O.

20 000

Hasselberg

Nina

30 000

Hersoug

Anne Grete

25 000

Hjeltnes

Linda

20 000

Holen

Linda Støylen

15 000

Husum

Tonje Lossius

25 000

Kremers

Irma

20 000

Larsen

Gunnar

15 000

Larsen

Eva Britt

15 000

Løkke

Per Are

30 000

Melgård

Trond Kristian

15 000

Møen

Anne-Jorunn Ryum

15 000

Norberg

Astri Duun

30 000

Nylund

Turid

22 000

Ramung

Svein

10 000

Riste

Gerd Meidell

15 000

Rongved

Peter

20 000

Rørosgaard

Olaf

30 000

Råsberg

Astrid

22 000

Sprenger

Terje

25 000

Stilloff

Anne

15 000

Sømme

Rune

20 000

Trældal

Arne Bell

15 000

Vasstrand

Gro

20 000

Vie

Amalie

20 000

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen