Du er her

Se høringssvar om ny spesialistutdanning

Ny spesialistutdanning for psykologer blir sak på landsmøtet høsten 2013. Nå kan du lese høringssvarene om klinisk psykolog på Psykologforeningens nettsider.

Publisert
5. januar 2013

GOD RESPONS: Det kom inn 35 svar på høringsdokumentet om spesialiteten i klinisk psykologi.

Foto: Keith Williamson/Flickr.com

Et høringsdokument som omfattet spesialiteten i klinisk psykologi ble sendt ut 12. juni 2012, med høringsfrist 1. september. Nå er høringssvarene samlet i ett dokument som du får tilgang til etter innlogging, opplyser nettredaktør Per Halvorsen. Uttalelsene ligger på www.psykologforeningen. no/Medlem/Spesialistprosjektet

Ifølge sentralstyremedlem Birgit Aanderaa har det vært stort engasjement både fra foreningens egne organer, men også fra eksterne som har vært invitert til å gi sitt ord med i laget.

– Mange medlemmer og andre har brukt mye tid på å skrive godt kvalifisert kommentarer. Det gir solid grunnlag for videre arbeid med den nye spesialistutdanningen, sier hun til www.psykologforeningen.no

Blant de som har svart, er 10 av 20 lokalavdelinger og 9 av 10 spesialistutvalg, men også utdanningsinstitusjoner og fagmyndigheter. Nå skal høringsuttalelsene analyseres og diskuteres i Psykologforeningens ulike fora før spesialistutdanningen behandles på landsmøte høsten 2013.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen