Du er her

Se høringssvar om ny spesialistutdanning

Ny spesialistutdanning for psykologer blir sak på landsmøtet høsten 2013. Nå kan du lese høringssvarene om klinisk psykolog på Psykologforeningens nettsider.

GOD RESPONS: Det kom inn 35 svar på høringsdokumentet om spesialiteten i klinisk psykologi.

Foto: Keith Williamson/Flickr.com

Et høringsdokument som omfattet spesialiteten i klinisk psykologi ble sendt ut 12. juni 2012, med høringsfrist 1. september. Nå er høringssvarene samlet i ett dokument som du får tilgang til etter innlogging, opplyser nettredaktør Per Halvorsen. Uttalelsene ligger på www.psykologforeningen. no/Medlem/Spesialistprosjektet

Ifølge sentralstyremedlem Birgit Aanderaa har det vært stort engasjement både fra foreningens egne organer, men også fra eksterne som har vært invitert til å gi sitt ord med i laget.

– Mange medlemmer og andre har brukt mye tid på å skrive godt kvalifisert kommentarer. Det gir solid grunnlag for videre arbeid med den nye spesialistutdanningen, sier hun til www.psykologforeningen.no

Blant de som har svart, er 10 av 20 lokalavdelinger og 9 av 10 spesialistutvalg, men også utdanningsinstitusjoner og fagmyndigheter. Nå skal høringsuttalelsene analyseres og diskuteres i Psykologforeningens ulike fora før spesialistutdanningen behandles på landsmøte høsten 2013.

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side

Kommenter denne artikkelen