Du er her

Vel å merke

Sensitiv informasjon om flere hundre tusen pasienter kan være på avveie eller manipulert.

Ny spesialistutdanning for psykologer blir sak på landsmøtet høsten 2013. Nå kan du lese høringssvarene om klinisk psykolog på Psykologforeningens nettsider.

Nesten 13.000 personer venter på å få et tilbud innenfor psykisk helsevern. Antall fristbrudd er prosentmessig flest for barn og unge.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 50, nummer 1, 2013, side 80

Kommenter denne artikkelen